Aanvraag financiële bijdrage ondernemersactiviteiten

Elke (groep van) Doesburgse binnenstadondernemer(s) kan een nieuwe activiteit initiëren en daartoe financiering door SCBD aanvragen. Er gelden uiteraard wel wat basisvoorwaarden:

 • de activiteit is niet gericht op één of enkele individuele onderneming(en): minimaal een gehele branche heeft baat bij de activiteit
 • de activiteit dient bij te dragen aan onze voornaamste doelstelling: een aantrekkelijke binnenstad voor bewoner en bezoeker
 • je beschikt over een duidelijke beschrijving van de activiteit en de van toepassing zijnde doelgroep
 • je beschikt over voldoende vrijwilligers om de activiteit verantwoord en kwalitatief vorm te geven 
 • je beschikt over een begroting die duidelijk maakt hoe de financiële middelen besteed gaan worden

Voldoet jouw activiteit aan de basisvoorwaarden? Stuur dan jouw beschrijvingen en begroting, uiteraard o.v.v. het gevraagde bedrag, aan centrumbelangdoesburg@gmail.com. We zullen de aanvraag dan in eerstvolgend bestuursoverleg behandelen. Mogelijk vragen we je nog om aanvullende informatie of nodigen we je uit voor een toelichting. 

Voor jaarlijks terugkerende activiteiten volstaat een e-mail met gevraagd bedrag en een bondige begroting. Besef echter in alle gevallen: wij vergoeden geen kosten voor welke geen aanvraag is gedaan en welke door ons aldus niet zijn goedgekeurd.

Binnenkort vind je op deze website aanvraagformulieren die je helpen bij het vormgeven van de aanvraag. 

Aanvraag subsidie evenementen 

In principe kan elke organisatie een subsidie van SCBD aanvragen. Er gelden uiteraard wel wat basisvoorwaarden:

 • het evenement dient bij te dragen aan onze voornaamste doelstelling: een aantrekkelijke binnenstad voor bewoner en bezoeker
 • je beschikt over een duidelijke beschrijving van het evenement, de doelstellingen en de van toepassing zijnde doelgroep
 • je beschikt over een team vrijwilligers waarmee je het evenement verantwoord en kwalitatief vorm kunt geven 
 • je beschikt over een uitgebreide begroting die duidelijk maakt hoe de financiële middelen besteed gaan worden
 • je hebt ook elders aan fondsenwerving gedaan en kunt een groot deel van het budget financieren zonder onze bijdrage  
 • je kunt aantonen dat zonder onze bijdrage het evenement geen doorgang kan vinden

Voldoet jouw evenement aan de basisvoorwaarden? Stuur dan jouw beschrijvingen en begroting, uiteraard o.v.v. het gevraagde bedrag, aan centrumbelangdoesburg@gmail.com. We zullen de aanvraag dan in eerstvolgend bestuursoverleg behandelen. Mogelijk vragen we je nog om aanvullende informatie of nodigen we je uit voor een presentatie.

Binnenkort vind je op deze website aanvraagformulieren die je helpen bij het vormgeven van de aanvraag.