SCBD en de lokale ondernemer

De ondernemers in de Doesburgse binnenstad (detailhandel, horeca, commerciële dienstverlening, galeries) vormen van oudsher de voornaamste achterban van de stichting. SCBD is echter geen ondernemersvereniging en kent aldus een ander werkterrein dan algemene en bestuurlijke belangenbehartiging ten behoeve van die achterban.

Niettemin, de sfeer en aantrekkingskracht van het Doesburgse stadshart wordt voor een groot gedeelte bepaald door een karakteristiek winkelbestand, een divers aanbod van horeca-gelegenheden en een mooie vertegenwoordiging van de cultuursector. Daardoor vallen belangen vaak samen. 

Zeker nu de lokale ondernemersvereniging een non-actieve status heeft, maken gemeente, externe partijen en ondernemers regelmatig gebruik van SCBD om verbinding met elkaar te zoeken. Waar mogelijk en niet strijdig met de eigen doelstellingen of tijdsbesteding, probeert de stichting daarin uiteraard te faciliteren. 

Werkgroepen 

Uiteraard hebben de diverse bestuursleden voeling met de dagelijkse praktijk van de achterban. Ze komen vaak zelf uit de detailhandel, horeca of cultuursector. Maar geen enkel mens is hetzelfde en iedere onderneming of branche kent weer specifieke aandachtspunten.  Daarom horen we graag van ondernemers wat er speelt, welke ideeën zij hebben en waar zij tegenaan lopen. 

In de loop van 2022 willen we voor dit doel een aantal werkgroepen samenstellen.  Een vertegenwoordiging van diverse ondernemers komt dan periodiek samen met een bestuurslid voor gericht overleg op een specifiek onderwerp. Zo kun je denken aan aan een werkgroep voor Activiteiten, een werkgroep voor Commerciële Samenwerking en een werkgroep voor Infra & Bereikbaarheid.  Maar niets is nog in steen gebeiteld, dus suggesties zijn altijd welkom!

Jaarlijks plenair overleg

We zijn geen vereniging en hebben daarom geen jaarlijkse ledenvergadering. Echter, SCBD houdt van openheid en beseft dat de bestedingen van de stichting voor een groot deel worden gedaan met door ondernemers afgedragen reclamegelden. daarom vinden wij dat de achterban recht heeft op ruime informatie en een zekere mate van financiële verantwoording.  Bovendien, niet iedere ondernemer zal deel kunnen nemen aan een werkgroep, maar bruist wellicht toch van de goede ideeën of heeft een vraagstuk dat een klankbord nodig heeft. Daarom zal het bestuur jaarlijks een plenair overleg organiseren, waarbij ook relevante gasten vanuit andere partijen (bijvoorbeeld Gemeente Doesburg) zullen worden uitgenodigd. Het jaarlijks overleg wordt aangekondigd in de SCBD Nieuwsbrief en iedere binnenstadondernemer zal worden uitgenodigd.

De SCBD nieuwsbrief 

Binnenstadondernemers en andere belanghebbenden ontvangen minimaal maandelijks een SCBD Nieuwsbrief, verzorgd en verzonden door de Stadscoördinator.  In de nieuwsbrief lees je over aankomende activiteiten, ontwikkelingen binnen SCBD en andere wetenswaardigheden. De nieuwsbrief wordt per e-mail verzonden.  Ontvang je de nieuwsbrief als Doesburgse binnenstadondernemer nog niet? Meld je dan aan via centrumbelangdoesburg@gmail.com. We nemen je dan op in de distributielijst.

Soms speelt er iets dat niet kan wachten op de volgende nieuwsbrief.  Je ontvangt dan een tussentijdse Nieuwsflits.

Ook onderwerpen en suggesties voor de Nieuwsbrief kunnen gemeld worden aan de Stadscoördinator via  centrumbelangdoesburg@gmail.com.

Doesburg als vestigingsplaats voor nieuwe ondernemers

De compacte Hanzestad Doesburg vormt de laatste jaren een ware magneet voor nieuwe ondernemers. De stad zit qua toerisme flink in de lift en geldt ook regionaal als een belangrijke  trekpleister. Ook de Doesburger zelf hoeft aanzienlijk minder vaak gebruik te maken van de voorzieningen in omringende steden. De commerciële potentie van de stad is daarmee aanzienlijk toegenomen en nog steeds groeiende. Dat maakt Doesburg voor veel ondernemers een aantrekkelijke vestigingsplaats. 

Als nieuwe onderneming in de Doesburgse binnenstad, doe je er zeker goed aan om ons snel op de hoogte te brengen. We heten je niet alleen graag welkom bij de opening, maar melden je direct aan voor de Nieuwsbrief en andere communicatiekanalen. Misschien heb je nog vragen? De Binnenstadcoördinator kan je ongetwijfeld naar de juiste persoon of instantie verwijzen. Uiteraard zetten we jou en jouw zaak ook graag even op de foto  voor een bericht op onze socials!