SCBD organiseert

De Stadcoördinator organiseert met enige regelmaat acties en activiteiten namens de stichting.  Dit zijn doorgaans promotionele uitingen waarvoor een team aan vrijwilligers niet noodzakelijk is.  Recente voorbeelden van dergelijke uitingen zijn het Doesburgs Knipje (loyaliteitsactie lokaal kopen) en de inzet van een collectieve bezorgdienst tijdens de lockdowns.  Ook verleent de Stadcoördinator vaak ondersteuning aan ondernemers bij de organisatie van activiteiten in de binnenstad en/of inspireert hen tot nieuwe initiatieven.   

SCBD begeleidt

Soms hebben initiatieven van externe partijen niet direct raakvlak met de doelstellingen van SCBD,  maar hebben ze voor de stad  of de achterban wel een duidelijke meerwaarde.  In die gevallen beoordelen het bestuur en de Stadscoördinator in samenspraak of er ruimte en tijd is om partijen bij elkaar te brengen en als stichting, in de persoon van de Stadscoördinator,  de implementatie te begeleiden. Zodra het initiatief eenmaal staat en partijen elkaar inmiddels goed weten te vinden, verlopen de dagelijkse contacten vervolgens zonder tussenkomst van SCBD.

Op deze manier is SCBD betrokken geweest bij de totstandkoming van onder meer de Doesburgse Dukatenpas,  de Doesburgse Cadeaupas en de jaarlijkse gids Gezellig in Doesburg.

SCBD financiert

Stichting Centrum Belang Doesburg reserveert jaarlijks een flink deel van haar budget voor de financiering van de vele activiteiten in de historische binnenstad. Activiteiten van ondernemers via de Weekendactiviteitencommissie (WAC) kunnen vrijwel altijd op volledige financiering rekenen. 

Aanvragen voor financiering van activiteiten hoeft echter niet per definitie via de WAC te verlopen. In principe kan elke ondernemer iets organiseren en daartoe financiële middelen aanvragen. Een mooi voorbeeld daarvan is het Doesburg Fashion Event. De halfjaarlijkse modeshows van de lokale fashion- en conceptstores vormen een gewaardeerd ondernemersinitiatief dat steeds vanuit SCBD wordt bekostigd. 

SCBD subsidieert

Ook een aantal grotere evenementen in Doesburg komt tot stand met een financiële bijdrage van SCBD.  Zo kan het nieuw vormgegeven Verrassend Doesburg ook dit jaar rekenen op een substantiële bijdrage van de Stichting.  Ook de jaarlijkse Doesburgse Hanzefeesten keren dit jaar weer, mede dankzij een aanzienlijke subsidie van SCBD,  terug in de historische binnenstad. 

Uiteraard zijn onze middelen niet onbeperkt en dienen de gelden daarom goed besteed te worden.  Niettemin moedigen we nieuwe initiatieven voor evenementen aan en zullen we zeker proberen om ze in onze begroting op te nemen.

SCBD brengt onder de aandacht

Alle activiteiten en evenementen in Doesburg kunnen sowieso rekenen op de promotionele ondersteuning van SCBD via de diverse socials. Maar we doen meer op dit vlak. De Stadscoördinator verzorgt persberichten voor activiteiten/acties en draagt er regelmatig zorg voor dat ze ook vermeld worden op www.bezoek-doesburg.nl. Waar nodig, zal er content worden verzorgd en aangeleverd bij de Stadspromotor.  

SCBD beschikt bovendien over een drietal locaties voor zogenaamde entreedoeken. Bezoekers en bewoners lezen op de invalswegen wat er binnenkort op het programma staat in Doesburg. De banners worden gepland, ontwikkeld en geplaatst via de Stadscoördinator.