SCBD en doelstelling

Stichting Centrum Belang Doesburg (kort SCBD) is in het leven geroepen om actief bij te dragen aan de gastvrijheid, uitstraling en  aantrekkingskracht van Hanzestad Doesburg. Daarbij richt SCBD zich specifiek op het historische stadshart, waarbinnen de vele monumenten, winkels, horecagelegenheden, musea en galeries gevestigd zijn. Door middel van onze initiatieven willen we bereiken dat bewoners en bezoekers graag in die binnenstad verblijven en daar hun bestedingen doen. Dit alles in het teken van een  stadshart dat ruime kansen biedt voor bestaande ondernemers en zeer uitnodigend is voor nieuwe ondernemers.

SCBD en een levendig stadshart

Van oudsher is SCBD verantwoordelijk voor veel van de kleinschalige activiteiten die in de Doesburgse binnenstad plaatsvinden. Zo zorgde onze Stadscoördinator regelmatig voor muziek in de stad of een kerstman op de koopzondagen in december. Ook faciliteren en financieren wij initiatieven van ondernemers zelf. Dit doen we deels via de Activiteitencommissie: een vaste groep van ondernemers die regelmatig op zaterdagen aandacht geeft aan een specifiek thema (bv. Moederdag)

We stimuleren, ondersteunen en financieren echter ook initiatieven van specifieke branches binnen horeca of detailhandel. Een mooi voorbeeld daarvan is het Doesburg Fashion Event, dat halfjaarlijks door een aantal fashion detaillisten wordt georganiseerd.

Grotere initiatieven (zoals Verrassend Doesburg of de Hanzefeesten) ontvangen met regelmaat een bijdrage in de kosten, als zij zelfstandig de begroting niet sluitend krijgen.

SCBD en een gezellig straatbeeld

Zodra de zon doorbreekt en de plantenbakken in de stad weer kleurrijk gevuld zijn, valt er aan de sfeer in historisch Doesburg nauwelijks iets toe te voegen.

Anders is dat in de winter, als de dagen korter, donkerder en grauwer zijn. Daarom zorgt SCBD in de zo belangrijke periode van eind november tot half januari voor een uitgebreide  feestverlichting boven de winkelstraten. Ook laten wij jaarlijks een grote kerstboom plaatsen bij de bekende Martinikerk. De afgelopen jaren financierden wij bovendien met enthousiasme een enorme hoeveelheid kerstbomen in het volledige kernwinkelgebied, zoals geïnitieerd en uitgevoerd door de organisatoren van de jaarlijkse Kerstmarkt. 

SCBD en promotie

In een stad waar zoveel georganiseerd wordt, is het belangrijk dat bewoners en bezoekers ook weten wat er allemaal op de agenda staat. SCBD plaatst daarom periodiek grote banners bij de invalswegen van de stad. Daarop leest de voorbijganger wat er binnenkort in Doesburg te doen is. Daarnaast verzorgt de Stadscoördinator regelmatig persberichten en onderhoudt een nauw contact met zowel lokale VVV als de Stadspromotor. Zo zorgen we er voor dat de diverse initiatieven aandacht krijgen in nieuwsmedia, social media en evenementenagenda's. 

In onze promotie proberen we in te spelen op de actualiteit, die helaas niet altijd even positief is. Een goed voorbeeld daarvan is de huidige pandemie. Toen diverse sectoren werden getroffen door de recente lockdowns, wilde SCBD graag ondersteuning bieden. Door een campagne voor Lokaal Kopen en een collectieve pakketdienst te organiseren, hebben wij geprobeerd de pijn voor horeca en detailhandel wat te verzachten. Immers, we zijn erg zuinig op het karakteristieke  winkelbestand en de veelheid aan horecagelegenheden die Doesburg rijk is. Zij vormen samen een belangrijke reden voor een aangenaam verblijf in de stad. 

SCBD en verbinding

Nauw werken we samen met de gemeente Doesburg om kansen en bedreigingen voor de stad en haar ondernemers te inventariseren. Samen kijken we naar oplossingen en verdelen we de taken. Zo buigen we ons momenteel over de leegstand van winkel/horecapanden. Die leegstand is nu nog acceptabel, maar hoe voorkomen we dat het een probleem gaat vormen voor onze mooie binnenstad?

Steeds vaker zoeken we verbinding met andere partijen die actief zijn in de stad en/of belangen met ons delen. SCBD neemt daarom o.m. deel aan periodiek overleg tussen gemeente en vastgoedeigenaren, maar zorgt bijvoorbeeld ook voor sponsoring van een jongerenproject als de Doesburgse Zwerfafvalbrigade. 

In het contact met de lokale ondernemers vormt onze Stadscoördinator een belangrijke schakel. Door regelmatig op bezoek te gaan bij diverse ondernemers en hen van ontwikkelingen op de hoogte te houden middels een nieuwsbrief, onderhoudt de Stadscoördinator namens SCBD de dagelijkse contacten met het economisch hart van onze binnenstad.

 

Jaarbegroting SCBD 2022