Samenstelling bestuur

Het bestuur van SCBD bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en 5 bestuursleden.  De penningmeester is onafhankelijk en beschikt daarom niet over stemrecht. De bestuursleden komen deels voort uit ondernemers binnen de Doesburgse binnenstad (4 zetels) en Stichting Culturele Zondag (1 zetel). 

Overleg

Het bestuur overlegt maandelijks. Bij dit overleg zijn tevens aanwezig:

- Wendy Timmer (adviesrol namens gemeente Doesburg)

- Angela Schoemaker-Oostveen (adviesrol namens VVV Doesburg)

- de Stadscoördinator

Afhankelijk van de agenda worden overige partijen uitgenodigd om (deels) aan te schuiven bij het overleg. 

Het huidige bestuur

Als gevolg van een aantal bestuurswisselingen, is het huidige bestuur nog redelijk "nieuw" van samenstelling . Recentelijk hebben Rob Appelhof (voorzitter) en Robert Baars (penningmeester) besloten om de bestuursfunctie niet voor wederom een termijn van 3 jaar voort te zetten. Om die reden is een nieuwe penningmeester benaderd en is bestuurslid Martine Meijer gevraagd om tijdelijk de rol van voorzitter in te vullen. Stichting Culturele Zondag is binnen het eigen bestuur en achterban op zoek naar de juiste persoon om plaats te nemen in het bestuur van SCBD.  Op basis hiervan kent het bestuur momenteel de volgende samenstelling:

Waarnemend Voorzitter - Martine Meijer

Werkzaam als advocaat/mede-eigenaar Gelre Advocaten in Doesburg

Penningmeester - Paul Weustink

Werkzaam als relatiebeheerder/accountant at ETL Dales Accountants en Adviseurs

Bestuurslid - Mariëlle Witjes

Werkzaam als Manager Marketing en Communicatie Coop Supermarkten 

en ondernemer/mede-eigenaar bij Proeverij De Stadstuin in Doesburg

Bestuurslid - Vacant

Bestuurslid - Vacant