Waarom een Stadscoördinator?

Het bestuur van SCBD is onbezoldigd. Dat betekent dat de bestuursleden voor hun persoonlijk inkomen zijn aangewezen op ander werk en de bestuursfunctie binnen hun vrije tijd vervullen. Uiteraard kan de prioriteit dan niet altijd bij de stichting liggen. Om er zeker van te zijn dat zaken ook doorgang vinden als de bestuursleden geen tijd hebben, maakt SCBD daarom gebruik van één "betaalde kracht" voor 16 uur per week. Die persoon is de Stadscoördinator.

Wat doet de Stadscoördinator? 

De Stadscoördinator vormt allereerst de oren en ogen van het bestuur. Door veelvuldig bij ondernemers en andere partijen over de vloer te komen,  weet de Stadscoördinator wat er speelt in de stad. Relevante signalen, die voor SCBD als een actiepunt kunnen gelden, worden zo gedeeld met de bestuursleden. Omgekeerd werkt dat ook. Het beleid van SCBD wordt door de Stadscoördinator uitgedragen in het dagelijks werk, maar ook in de maandelijkse Nieuwsbrief aan de achterban.  Bovendien onderhoudt de Stadscoördinator de SCBD informatie en nieuwsfeiten op andere communicatiekanalen, zoals de website en sociale media. 

De Stadscoördinator geeft ook handen en voeten aan het beleid van SCBD. Een besluit dat door het bestuur wordt genomen, vergt vaak een praktische toepassing. De uitvoering daarvan ligt bij de Stadscoördinator Als spin-in-het-web organiseert de Stadscoördinator namens het bestuur dat er bijvoorbeeld een poster wordt gemaakt, een bezorger wordt ingehuurd of deelnamekaartjes worden ontwikkeld.  

Inzake  de promotie en organisatie van diverse activiteiten in de stad, heeft de Stadscoördinator ook een grote rol.  Het beheer van de entreedoeken bij de invalswegen, het schrijven en verspreiden van persberichten, het controleren  en aanvullen van de agenda op bezoekdoesburg.nl, organiseren van activiteiten en evenementen: allemaal zaken die door de Stadscoördinator worden waargenomen. 

De Stadscoördinator beheert daarnaast ook de activiteitenkalender. Met een goed overzicht van wat er al gepland staat,  kunnen er zo aanvullende activiteiten worden bedacht en uitgevoerd. Soms ligt de uitvoering bij de Stadscoördinator zelf, maar meestal komt een activiteit tot stand door mensen samen te brengen. Juist dat is weer de  kracht van het netwerk dat door de Stadscoördinator wordt onderhouden.

De Stadscoördinator als eerste aanspreekpunt 

Vragen, opmerkingen, initiatieven en ideeën die gericht worden aan SCBD passeren altijd de Stadcoördinator. Zo kunnen ze gemakkelijk worden doorverwezen naar de juist partij, direct worden opgepakt of op de agenda worden gezet voor een volgend bestuursoverleg. Ook alle terugkoppeling vindt doorgaans via de Stadscoördinator plaats.