Het potentieel van Doesburg

Doesburg is als vestigingsplaats zeer gewild. Hoewel de gemeente niet groot is (ca. 11.000 inwoners), groeit het verzorgingsgebied van de Doesburgse Binnenstad gestaag. Bewoners van steeds meer omliggende gemeenten ontdekten in de afgelopen jaren de Hanzestad als een prettige plek om te verblijven en te consumeren. Dankzij de eigen aantrekkingskracht en die van de directe omgeving, ontvangt Doesburg bovendien jaarlijks veel toeristen uit binnen- en buitenland.  

Een bedrijfspand vinden in Doesburg

Doesburg is niet alleen gastvrij voor haar bewoners en bezoekers, maar zeker ook voor ondernemers die zich in de Hanzestad willen vestigen. Niet vaak is er daarom een leegstaand pand in het stadshart te vinden. Helaas liet de pandemie echter ook in Doesburg enkele sporen na. Zo is er nu even een situatie van meer aanbod dan vraag ontstaan en zijn er enkele panden beschikbaar. Hoewel ook in deze regio sprake is van een aanzienlijke prijsstijging, worden de huurprijzen in Doesburg doorgaans nog als zeer acceptabel en rendabel ervaren. De stadscoördinator kan u naast informatie over panden tevens informeren over ondernemerschap in Doesburg. 

Vergunningen en belastingen

De regelgeving inzake vergunningen voor vestigende ondernemers wijkt niet tot nauwelijks af van wat andere gemeenten in ons land hanteren. Echter, steeds strikter wordt gemeente Doesburg wel ten aanzien van reclame-uitingen op gevels en in de openbare ruimte. Logisch, want Doesburg wil graag haar charmante straatbeeld behouden. Vraag ook als nieuwe ondernemer tijdig een parkeervergunning aan: het vergunningenstelsel voor parkeren wordt herzien en er geldt op veel locaties ook een wachtlijst. 

Ook aangaande belastingen voor ondernemers wijkt gemeente Doesburg nauwelijks af van de geldende standaard. Opvallend is echter wel dat de opbrengsten uit reclamebelasting direct ten goede komen aan SCBD. Reclamegelden worden daarmee aangewend om de binnenstad in aantrekkingskracht te versterken. 

Vitale binnenstad Doesburg

Doesburg maakt zich op voor de toekomst. Met veel aandacht voor duurzaamheid en bezoekers, wordt de openbare ruimte flink onderhanden genomen. Momenteel concentreren de werkzaamheden zich tot het kernwinkelgebied (Ooipoortstraat, Meipoortstraat en Kerkstraat). Er is glasvezel aangelegd, de waterleidingen worden vervangen en het rioleringsstelsel wordt vernieuwd. Tot slot zal het kernwinkelgebied worden voorzien van nieuwe bestrating en straatmeubilair. Helaas zorgen deze werkzaamheden nu ook in het ondernemen voor wat overlast. De verwachting is echter dat Doesburg na de uitvoering van Vitale Binnenstad nog meer in toeristische en economische aantrekkingskracht zal winnen. 

Accountmanager Bedrijven

Voor specifieke vragen en oriëntatie kan het handig zijn om contact op te nemen met Wendy Timmer. Zij is als Accountmanager Bedrijven actief voor de gemeente Doesburg en beschikt daarmee over een ruime en actuele kennis van de economische ontwikkelingen binnen de stad. Wendy is bereikbaar op telefoonnummer 0313-481424 en emailadres wendy.jansen@doesburg.nl