Mantelzorgwaardering en kerstgratificatie medewerkers Gemeente Doesburg

Mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen voor iemand in hun omgeving. Men doet dat vrijwillig, omdat ze een sociale relatie met die persoon hebben, denk aan een familielid, vriend of buren. Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn. Door mantelzorg kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. Deze hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de hulp die huisgenoten aan elkaar geven.


De gemeente Doesburg heeft jaarlijks een budget, de zogenaamde mantelzorgwaardering, ook wel mantelzorgcompliment genoemd. Dit is een blijk van waardering! De mantelzorgers krijgen voor hun inzet een bedrag aangeboden en dit is vaak in de vorm van een waardebon.

Naast de mantelzorgvergoeding krijgen de medewerkers van de Gemeente Doesburg een kerstgratificatie voor beide zet Centrum Belang Doesburg zich enorm in om te zorgen dat deze gelden lokaal besteed gaan worden en zijn daar momenteel over in gesprek met de gemeente Doesburg. Wij houden u op de hoogte

Share this:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
news

Related Articles

%d bloggers liken dit: